ขณะนี้ กระทรวงการคลัง ได้เตรียมพิจารณาขยายเวลาโครงการภาษีรถคันแรก จากเดิม เงื่อนไขที่จะเข้าร่วมโครงการลดภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนั้น กำหนดไว้ว่า ต้องรับมอบรถยนต์และยื่นเอกสารขอคืนเงินภายใน 31 ธันวาคม 2555 ล่าสุดทางกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาแนวทางการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ออกไปอีก 6 เดือน – 1 ปี ตามความเหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้อาจรับรถ ช้ากว่า ที่กำหนดไว้ ซึ่งเดิมจะผิดเงื่อนไขของโครงการ  แต่อย่างไรต้องจองซื้อรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ปีนี้เท่านั้น ซึ่งหลังพิจารณาแนวทางการเสนอขยายเวลาที่เหมาะสมแล้ว กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ทันที