ครม.เห็นชอบลดภาษีรถยนต์คันแรก ไม่เกิน 1 แสนบาท ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี เริ่ม 16 ก.ย.นี้ สิ้นสุดธ.ค. 2555 ครม มีมติอนุมัติ ลดภาษีรถยนต์คันแรก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554-วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเชื่อว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาคอุตสากรรมรถยนต์ขยายตัวและมียอดขายรถยนต์ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 5 แสนคัน โดยเบื้องต้นได้ประมาณการภาษีที่ต้องคืนให้กับประชาชนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 หมื่นล้านบาท