กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอครม อนุมัติผ่อนปรนให้เจ้าของรถยนต์ที่ได้รับเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ ขอใช้สิทธิเข้าโครงการรถยนต์คันแรกได้ จากเดิมต้องเป็นผู้ที่ซื้อรถยนต์คันแรกเท่านั้น

Nissan march

และยังจะเสนอยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการถือครองรถยนต์ โดยให้ครองน้อยกว่า 5 ปีจึงสามารถคืนภาษีได้ แต่จะอนุญาตให้ เวลาการครบครองรถ เป็นบางกรณีไป

ซึ่งกรมสรรพสามิตจะมีการตรวจสอบว่า ผู้ขอใช้สิทธิเป็นผู้ซื้อรถยนต์คันแรกหรือไม่ และจะมีการบันทึกว่า ผู้ขอใช้สิทธิคืนภาษีนั้น ไม่สามารถโอนรถเป็นของผู้อื่นได้ หากมีการทำผิดข้อกำหนด จะมีการเรียกคืนเงินภาษีภายหลัง ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการรถยนต์คันแรกที่ประกาศไปแล้วว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา เกิดภาวะน้ำท่วมทำให้โครงการดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากนัก ปัจจุบันมียอดขอคืนเงินหลักร้อยล้านบาทเท่านั้น